Uw uitvaart regelen

Op dit moment zijn er verschillende keuzes als het gaat om het organiseren van een uitvaart voor een overledene: wat voor soort begrafenis wilde hij of zij? Moet er een religieuze ceremonie worden georganiseerd? Daarnaast kunnen er nog meer pragmatische vragen rijzen: was de overledene van plan om zijn organen, of zelfs zijn lichaam, aan de wetenschap te schenken? Voor familieleden, die al te maken hebben met de verdwijning van de overledene, kan het geven van antwoorden op deze vele vragen een bron van stress en spanning zijn. Door uw wensen schriftelijk vast te leggen in het Morning Blue Passport, garandeert u dat uw dierbaren ze gemakkelijk kunnen vinden en dus kunnen respecteren. 

Soorten ceremonies

In België zijn er momenteel twee mogelijkheden: begraven, d.w.z. het lichaam begraven in een graf, of cremeren, d.w.z. het verbranden van een lichaam gevolgd door het verzamelen van de as, opgevangen in een grafelijke urn. Het plannen van het soort ceremonie dat men wil hebben en het religieuze, seculiere of andere karakter ervan is essentieel en zal familieleden in staat stellen om gemakkelijk de organisatie van deze ceremonie op zich te nemen. Ook andere details kunnen vooraf worden gespecificeerd, zoals het gewenste type urn of kist of de keuze van de bloemen.

De bepalingen betreffende het lichaam

Het is ook mogelijk dat de overledene er al dan niet voor kiest om zijn of haar organen of lichaam aan de wetenschap te schenken. In België wordt iedereen verondersteld een potentiële orgaandonor te zijn, tenzij er een expliciete wil tot het tegendeel bestaat. Nogmaals, door uw wensen duidelijk kenbaar te maken, zorgt u ervoor dat deze worden gerespecteerd. U kunt ook aangeven of u wilt dat de conserveringszorg wordt toegepast op uw stoffelijke overschotten. Al deze elementen kunnen worden opgenomen in uw Morning Blue Passport zodat ze gemakkelijk en direct toegankelijk zijn voor uw dierbaren als dat nodig is.

Verzekering

Sommige mensen sluiten een verzekering af die "begrafeniskosten" of "begrafenis" wordt genoemd. Ze geven hun houders de mogelijkheid om aan hun dierbaren een kapitaal door te geven dat hen in staat stelt om de kosten van de begrafenis in alle rust en volgens de wensen van de overledene te dragen. Het is echter ook raadzaam om de nabestaanden op de hoogte te stellen van het bestaan van een dergelijke verzekering. Inderdaad, het bedrag van de niet opgeëiste verzekeringen van alle soorten (leven, begrafenis, enz.) bedraagt miljarden euro's! Als u de verzekeringspolissen die u hebt afgesloten opnoemt, betekent dit dat u uw dierbaren wat gemoedsrust geeft terwijl u het verlies van het geld dat ze hebben gestort, vermijdt. Het stelt u ook in staat om uw wensen te laten respecteren door potentiële financiële obstakels te omzeilen. Vergeet niet dat als u vragen heeft of advies nodig heeft (zowel over het gebruik van het paspoort als over de uitvaartregeling en alle andere aspecten die door onze deskundigen worden behandeld), u contact kunt opnemen met het Morning Blue-team, dat u zal begeleiden bij al uw procedures.