Wat als een dierbare in het buitenland overlijdt?

Het overlijden van een dierbare is al een moeilijk moment om overheen te komen, dat veel stappen voor de familie met zich meebrengt. Wanneer het overlijden in het buitenland plaatsvindt, wordt de situatie nog ingewikkelder om te beheren. Inderdaad, hoe registreer je het overlijden? Wie moet op de hoogte worden gebracht, ter plaatse en in België? Hoe moeten de overblijfselen gerepatrieerd worden? Een goede kennis van deze verschillende procedures zal u in staat stellen de administratieve stappen zo snel mogelijk af te wikkelen om op de best mogelijke manier te kunnen rouwen

Hoe krijg ik het overlijden geregistreerd?

Allereerst moet, net als bij een overlijden in het land waar de betrokkene woont, aangifte worden gedaan van het overlijden. Afhankelijk van de omstandigheden van het overlijden, kunnen de te nemen stappen enigszins verschillen.

 

In geval van overlijden in het ziekenhuis

Als de persoon in het ziekenhuis overlijdt, kan de instelling direct een overlijdensverklaring opstellen. Deze zal worden toegezonden aan de buitenlandse gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden, en vervolgens aan de gemeente waar de overledene woonachtig was. Uiteindelijk zal ervoor moeten worden gezorgd dat deze akte naar behoren wordt vertaald en een juridische waarde heeft.

 

In geval van overlijden buiten een ziekenhuis

In dat geval zal een plaatselijke arts moeten worden ingeschakeld om het overlijden vast te stellen. Daarna moet de gemeente van overlijden worden ingelicht en moet de overlijdensakte naar België worden gestuurd.

 

In geval van een onnatuurlijke dood

In het geval van een onnatuurlijk overlijden of een overlijden door een ongeval zijn de procedures iets ingewikkelder. In dat geval moeten zowel een arts als de politie worden ingelicht. Zij stellen met zekerheid de identiteit van de overledene vast, verrichten doorgaans een autopsie en kunnen een onderzoek instellen. De teruggave van het lichaam aan de familie en de repatriëring kunnen dus meer tijd in beslag nemen.

 

Wie te waarschuwen, zowel in het buitenland als in België?

Naast de arts die het overlijden komt vaststellen, zult u contact moeten opnemen met verschillende organisaties om ervoor te zorgen dat u de juiste procedures volgt. Vergeet niet contact op te nemen:

  • De plaatselijke autoriteiten, met het oog op de naleving van de ter plaatse geldende procedures;
  • De Belgische ambassade of het Belgische consulaat in het buitenland, die u advies kunnen geven en u kunnen helpen bij alle formaliteiten. Zij kan u ook op de hoogte houden van de evolutie van de procedures en de termijnen;
  • Een begrafenisonderneming in België (of ter plaatse, indien u de begrafenis in het buitenland wenst te laten plaatsvinden), die samen met u alle nodige stappen zal kunnen ondernemen om de begrafenis te organiseren;
  • Uw verzekeringsmaatschappij (en/of die van de overledene), enerzijds om haar van het overlijden in kennis te stellen en anderzijds om na te gaan welke verzekeringspolis(sen) de overledene dekt (dekken) en of de repatriëringskosten door deze polis(sen) zijn gedekt.

Uiteraard is deze lijst niet volledig: dit zijn de entiteiten waarmee contact moet worden opgenomen. Uiteraard kunt u, wanneer u zich er klaar voor voelt, contact opnemen met andere familieleden en vrienden van de overledene om hen van het overlijden op de hoogte te brengen.

 

Comment organiser le rapatriement ?

Une fois l’identité du défunt vérifiée et l’acte de décès dressé, la dépouille peut être restituée à la famille pour être, si elle le désire, rapatriée. Une société spécialisée se chargera du rapatriement, en voiture ou en avion.

 

Hoe gaat de repatriëring in zijn werk?

Alvorens naar België te worden gerepatrieerd, zal de overledene worden verzorgd door een plaatselijke onderneming, die zal overgaan tot balseming of een rituele reiniging, met inachtneming van de overtuigingen van de overledene en zijn familie. Voor het vervoer zal de overledene in een speciale zinken kist worden gelegd, die hermetisch zal worden afgesloten, aangezien dit de verplichte procedure is. Zodra de overledene in het repatriëringscentrum is aangekomen, kan de familie een begrafenisplechtigheid houden.

 

Hoeveel kost een repatriëring?

Indien de overledene niet gedekt was door een specifieke verzekeringspolis, zullen de familie en de nabestaanden de repatriëringkosten moeten betalen. Deze kosten variëren naar gelang van de organisatie, het vervoermiddel en de bestemming, maar gemiddeld moet men voor repatriëring van een Europees land naar België rekenen op 4.000 €.

 

Is het mogelijk om een begrafenis ter plaatse te organiseren?

Er zijn verschillende redenen waarom u een begrafenis zou willen organiseren in het land van overlijden en dit is heel goed mogelijk. Daarvoor moet u een beroep doen op plaatselijke begrafenisondernemers (de Belgische ambassade kan u waarschijnlijk informatie en hulp geven) om de ceremonie te organiseren. U moet ook weten dat het mogelijk is om de overledene te laten cremeren en de urn daarna mee terug te nemen naar België.

Zodra u omringd bent door de juiste mensen en organisaties, zult u in staat zijn om alle procedures in verband met het overlijden in het buitenland relatief gemakkelijk en snel af te handelen. Vergeet niet alle documenten te bewaren die u ter plaatse had kunnen krijgen. Als het "administratieve" gedeelte achter de rug is, denk er dan aan om wat tijd voor uzelf te nemen en te rouwen in het gezelschap van uw dierbaren.