Uitstel van een bevroren rekening

Mijn man is overleden. Hoe lang worden de rekeningen geblokkeerd?

De rekeningen worden door de bank geblokkeerd zodra de bank van het overlijden op de hoogte is. Als u getrouwd bent met een scheiding van goederen, is het voldoende om de bank het huwelijkscontract te laten zien. Als u getrouwd bent in de gemeenschap, zal er een deconcentratie (daad van erfelijkheid) moeten worden opgesteld om aan te geven wie de erfgenamen zijn. De rekeningen kunnen dan worden vrijgegeven onder de handtekening van deze erfgenamen.