Kiezen voor een begrafenisondernemer

Na een overlijdensverklaring is de begrafenis een moeilijke fase voor de nabestaanden. Begrafenissen vereisen een zekere mate van organisatie en brengen financiële kosten met zich mee voor de familie.

Had de overledene een begrafenisverzekering?

Voordat u uw uitvaartcentrum kiest, moeten bepaalde formaliteiten na het overlijden worden vervuld.

Stap één, controleer of de overledene een uitvaartverzekering had voorgeschreven. Een uitvaartverzekering kan, in afwachting van het overlijden, alle of een deel van de begrafeniskosten dekken.

De overledene beschikt over een uitvaartverzekering

Afhankelijk van de bepalingen in de overeenkomst, kan de uitvaartverzekering zijn aangegaan ten gunste van een naaste of ten gunste van een begrafenisonderneming.

 • Indien een begrafenisonderneming als begunstigde is aangeduid, moet de onderneming de instructies opvolgen die door de overledene voor zijn uitvaart zijn vastgelegd.
 • Als u de begunstigde bent van de uitvaartverzekering, neemt u contact op met de uitvaartverzekeringsmaatschappij om het kapitaal op te vragen dat apart werd gelegd om de uitvaart te betalen.

De overledene beschikt niet over een uitvaartverzekering

In dat geval moet u zelf instaan voor de kosten van de uitvaart die u moet betalen aan de begrafenisonderneming die u een factuur zal opmaken. Houd alle facturen en documenten goed bij, de kosten voor de uitvaart kunnen geheel of gedeeltelijk worden afgetrokken van de successie, nadat deze is geregeld.

Wist U dat ?

Banken bevriezen bankrekeningen na een overlijden. Ze kunnen worden vrijgegeven door het verkrijgen van een verklaring van erfrecht of erfopvolgingscertificaat. Bovendien moeten de erfgenamen of begunstigden, voordat de erfenis kan worden geïnd, een verklaring van erfrecht indienen bij de fiscale administratie.

Hoeveel kost een uitvaart in België?

De uitvaartkosten liggen tussen de 3000 en de 6000 euro. De prijs verschilt in functie van het soort uitvaart. Een begrafenis kost gemiddeld 3350 euro, een crematie 3600 euro.

Eerste parameter: het ereloon van de begrafenisondernemer. 

Elke begrafenisondernemer heeft eigen tarieven. De prijzen zijn afhankelijk van de geleverde prestaties voor de uitvaart:

 • De bewaring
 • De voorbereiding en het kleden van de overledene
 • De administratieve formaliteiten
 • De overbrenging van het lichaam naar het funerarium
 • De corbillard, eventuele kistdragers en een ceremoniemeester

Dan volgt de prijs van de kist. Ook hier varieert de prijs in functie van de kwaliteit van het hout en de gekozen opties. De kosten voor de kist vertegenwoordigen ongeveer een kwart van het uitvaartbudget.

Voor een crematie vormt de keuze van een urne voor de assen van de overledene een uitgaven variërend van 100 tot 500 euro. Hier komt nog de crematiebelasting bij van ongeveer 600 euro. 

 Hier kunnen nog extra kosten bijkomen voor:

 • de concessie op het kerkhof
 • de grafsteen van de overledene
 • de koffietafel voor de naasten van de overledene na de ceremonie
 • de bloemen en kransen
 • de publicatie in de overlijdensberichten. Afhankelijk van de krant gaat het om 150 tot 1200 euro.
 • de doodsbrieven en herdenkingskaartjes die moeten worden gedrukt.

 

Hoe kiest u een begrafenisondernemer?

Op de website van de Koninklijke federatie van Belgische begrafenisondernemers vindt u een kaart met alle begrafenisondernemers op Belgisch grondgebied.

Vul uw postcode in of de naam van uw gemeente en u krijgt een overzicht van alle begrafenisondernemingen bij u in de buurt. Om de uitvaartkosten in te schatten, neemt u contact op met de begrafenisondernemers in uw buurt en vraagt u een offerte.