Het overlijden laten vaststellen

Is er een overlijden in uw omgeving? Voor u de begrafenis en de successie van de overledene kunt regelen, moet het overlijden worden vastgesteld. Dit zijn de stappen die moeten worden ondernomen.

Overlijdensakte: alles hangt af van de locatie

In België hangen de te volgen stappen na een overlijden af van de plaats van het overlijden. Als het overlijden plaatsvond in een instelling (bijvoorbeeld een verpleeghuis of ziekenhuis), zal een arts automatisch ter plaatse een overlijdensakte afgeven.

Als het overlijden op een andere plaats heeft plaatsgevonden (bv. een openbare plaats, thuis, enz.) moet u eerst een arts bellen. Als er een ongeval is gebeurd, zullen de hulpdiensten het overlijden verklaren. Nadat het overlijden is vastgesteld, stuurt de dokter een overlijdensakte op. Hou het veilig!

Als het overlijden in het buitenland plaatsvindt, zullen de autoriteiten van dat land normaal gesproken het overlijden verklaren. Indien dit niet het geval is, neem dan contact op met de Belgische ambassade of het consulaat in het land waar het overlijden heeft plaatsgevonden om de overlijdensakte te laten opmaken. Neem dan contact op met een begrafenisondernemer om het lichaam van de overledene naar België te laten repatriëren.

Wat moet u doen als de overlijdensakte is afgegeven?

De volgende stap is het kiezen van een uitvaartcentrum. Het uitvaartcentrum neemt het lichaam in ontvangst tot het moment van de uitvaart. Zij zorgt ook voor bepaalde administratieve formaliteiten:

  • De aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van het gebied waar de overledene verblijft en het gebied waar de begrafenis zal plaatsvinden.
  • Indien nodig, het aanvragen van een begraafplaats perceel

Opdat de begravenisondernemer met de administratieve taken kan beginnen, dient u de volgende documenten te verstrekken:

  • Overlijdensakte
  • Identiteitskaart van de overledene
  • Paspoort van de overledene
  • Huwelijksakte van de overledene
  • Rijbewijs van de overledene

Zodra het overlijden is aangegeven, moet u ook contact opnemen met een notaris om de nalatenschap van de overledene te beheren.

Vervolgens moet u contact opnemen met de bank van de overledene om hen op de hoogte te brengen van het overlijden.

Ten slotte moet u de sociale organisaties (verzekeringen, pensioenhouders) en de bedrijven die verbonden zijn met de woonplaats van de overledene op de hoogte brengen: eigenaar/verhuurder en elektriciteits-, gas- en waterbedrijven ...

 

Wist u dat?

Banken bevriezen bankrekeningen na een overlijden. Ze kunnen worden vrijgegeven door het verkrijgen van een erfopvolgingscertificaat. Als u de erfgenaam of begunstigde van de overledene bent, moet u een verklaring van erfrecht indienen bij de fiscus vooraleer u de erfenis kunt ontvangen.