Erfbelasting aangeven in België

Om de erfenis te kunnen opeisen, moeten de erfgenamen en erflaters van de overledene erfbelasting betalen.

Hoe worden de successierechten of erfbelasting bepaald?

De erfgenamen van de overledene moeten een verklaring van erfrecht sturen naar de belastingdienst. Deze stap is een van de vele formaliteiten na het overlijden. De successierechten worden berekend op basis van dit aangifteformulier. De berekening van de successierechten in België is afhankelijk van:

Als het overlijden in België plaatsvindt, heeft u 4 maanden vanaf de datum van overlijden de tijd om uw verklaring van erfrecht in te dienen. Na deze periode riskeert elke erfgenaam een boete van € 25 per maand die achterstallig is.

Een bijkomende termijn van 2 maanden wordt toegevoegd aan de termijn voor het indienen van de aangifte van nalatenschap om de successierechten te betalen.

Wist je dat?

Een overlijdensakte is de eerste stap na een overlijden. Het komt voor het kiezen van je begravenisondernemer, wat de tweede stap is.

Bovendien bevriezen banken bankrekeningen na een overlijden, wat de toegang tot financiering kan bemoeilijken. Het enige wat je nodig hebt om ze vrij te geven is een erfopvolgingscertificaat.

Hoe leg ik een verklaring van erfrecht af in België?

U woont in de hoofdstad van Brussel en in het Waalse Gewest.

Na het overlijden van een naaste neemt het Bureau Sécurité Juridique contact met u op om de erfenis aan te geven. De brief komt met een door u in te vullen formulier. Het formulier is ook te vinden op de website van het Ministerie van Financiën, of in een Bureau Sécurité Juridique.

  • De verklaring moet worden ingevuld door een notaris of erfgenaam. Vermeld alle relevante punten met betrekking tot de erfenis in de verklaring:
  • De exacte samenstelling van de nalatenschap, d.w.z. de activa (eigendom, winst, invorderingen) en de passiva (schulden, uitgaven, financiële verplichtingen). Voor de passiva moet een bewijsstuk worden bijgevoegd.
  • De waarde van het opgesomde vermogen
  • De lijst van erfgenamen en hun respectievelijke aandeel.

Na het invullen van deze informatie, stuur het formulier naar het Bureau Sécurité Juridique in de fiscale woonplaats van de overledene.