Uw notaris kiezen

Om met een nalatenschap om te gaan, bent u vrij om de notaris van uw keuze te kiezen. Maar hoe kies je de ene notaris boven de andere?

Wat is het nut van een notaris?

De rol van de notaris is het vergemakkelijken van de ondertekening van een geldige en effectieve rechtshandeling die elke partij geeft wat hem toekomt. Hoewel een notaris een vrij beroep is, is hij een openbaar ambtenaar in België.

In het geval van een erfopvolging zal de notaris u onder meer helpen bij het vervullen van de administratieve formaliteiten om de erfopvolging voor te bereiden. Hij is ook verantwoordelijk voor het opmaken van de inventaris van de nalatenschap van de overledene: de waardering van de goederen en de te vereffenen schulden.

Indien de overledene een notaris als executeur heeft aangesteld, zal deze laatste belast zijn met de uitvoering van de laatste wensen van de overledene.

Het is mogelijk om meerdere notarissen te gebruiken om een rechtshandeling (bijvoorbeeld een erfenis) te verwerken. Alle notarissen zijn echter onderworpen aan het principe van onpartijdigheid: zij kunnen uw belangen niet vertegenwoordigen of partij kiezen tegen een derde partij bij het opstellen van een akte van nalatenschap.

Wat zijn de notariskosten voor een nalatenschap?

In België variëren de kosten van een notariële akte voor een nalatenschap volgens verschillende criteria. U moet rekening houden met :

  • Registratiekosten, een belasting die varieert volgens het type erfenis en de regio van verblijf.
  • De erelonen van de notaris, die geregeld worden door een koninklijk besluit.
  • De kosten van het onderzoek en de administratieve formaliteiten die de notaris moet ondernemen om de nalatenschap te vereffenen. Afhankelijk van de moeilijkheid om de nalatenschap te vereffenen, kunnen deze kosten min of meer aanzienlijk zijn.

Om de te maken kosten voor een nalatenschap zo goed mogelijk te kunnen inschatten, dient u met uw notaris te overleggen voordat hij of zij de stappen onderneemt.

 Naast deze notariskosten moet u onroerendezaakbelasting betalen, waarvan de tarieven variëren naar gelang van uw regio en de belastingschijven. Op de website notaris.be vindt u de tarieven van de successierechten.

Hoe kies je een notaris?

Om met een nalatenschap om te gaan, bent u vrij om de notaris van uw keuze te kiezen, zelfs als de overledene voor zijn of haar overlijden een notaris had aangesteld. Aangezien het ereloon van de notaris bij wet is geregeld, tellen de kosten van een akte niet mee voor de keuze van een notaris.

U moet dus een notaris kiezen die u vertrouwt en waarvan de vaardigheden worden erkend. De geografische nabijheid is ook een troef.