Samengestelde gezinnen en erfenis

Ik heb twee kinderen en mijn vriendin heeft drie kinderen, kunnen we het pand toewijzen aan onze 5 kinderen?

Dit is een veel voorkomende vraag waarop het moeilijk is om een enkel antwoord te geven. Het is perfect mogelijk om een testament te maken en alle middelen toe te wijzen aan de 5 kinderen. Het probleem is dat de sterfgevallen niet op hetzelfde moment plaatsvinden en dat het risico bestaat dat de eerste die overlijdt zijn eigendom aan de 5 kinderen nalaat, terwijl de overlevende die waarschijnlijk vele jaren zal overleven, daarna zijn wil verandert en alleen zijn eigen kinderen als erfgenamen achterlaat. Dit creëert een verschil in regime dat oneerlijk kan zijn. We moeten dus goed nadenken voordat we dergelijke beslissingen nemen.