Mijn lichaam aan de wetenschap schenken

Er zijn een aantal maatregelen die kunnen worden gebruikt om informatie over de erfenis van iemands lichaam aan de wetenschap voor te vullen. Het is belangrijk om de persoon aan te wijzen die in staat zal zijn om te beslissen en deze informatie te herhalen, eventueel schriftelijk.

Wie na zijn of haar dood zijn of haar lichaam aan de wetenschap wil schenken, moet dit uiteraard duidelijk maken. De toekomstige overledene dient daarom vooraf een formulier in te vullen waarin hij of zij bevestigt dat hij of zij akkoord gaat met het schenken van zijn of haar lichaam aan de wetenschap. De erfgenamen kunnen hier ook mee instemmen, maar het is uiteraard noodzakelijk om er zeker van te zijn dat zij het allemaal met elkaar eens zijn en dat er in dit opzicht geen onzekerheid bestaat. Het verdient daarom de voorkeur dat de betrokkene tijdens zijn of haar leven een formulier kan opstellen dat op de site van de universiteit van zijn of haar keuze te vinden is.

Met betrekking tot orgaanverwijdering en -transplantatie dateert de wet op de orgaanverwijdering en -transplantatie, in België van 1986. Het is gebaseerd op het principe "Wie niets zegt, stemt toe": elke Belg of die ten minste 6 maanden in het vreemdelingenregister is ingeschreven, is een vermoedelijke donor, tenzij hij officieel heeft geweigerd. Orgaandonatie is anoniem. Het is onbetaald.