Erfenis en faillissement

Mijn partner en ik hebben twee kinderen, waarvan er één failliet is. We willen voorkomen dat alle activa worden bevroren op het moment van overlijden of worden gebruikt om de schulden uit het faillissement te betalen. Wat moeten we doen?

De moeilijke financiële situatie van een erfgenaam is soms problematisch. Als het faillissement al openstaat op het moment van overlijden, zijn de rechten om terug te keren naar de erfgenaam in principe niet bedoeld om de schulden van het faillissement te betalen. Aan de andere kant, als het faillissement na het overlijden plaatsvindt en de erfgenaam een onverdeelde mede-eigenaar is van het vermogen van de boedel, kan dit grote moeilijkheden veroorzaken. In het geval van een huwelijk in gemeenschap (zonder huwelijkscontract) is er een manier om de hele nalatenschap toe te wijzen aan de overlevende echtgenoot, zodat de kinderen bij het eerste overlijden geen erfgenamen zijn.