Een levensverzekering aanschaffen

We hebben allemaal gehoord van levensverzekeringen. In grote lijnen weten we dat het een verzekeringspolis is die bij het overlijden van de verzekeringnemer een eenmalig bedrag uitkeert aan de aangewezen begunstigden. Maar is dat echt de enige definitie? Hoe werkt een levensverzekering? Wat zijn de voordelen en eventueel de nadelen? Is het het waard? Op welke leeftijd?

Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekeringspolis is in feite een verzekeringscontract waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt een som geld uit te keren in een van de volgende gevallen:

 1. Op een vooraf vastgestelde datum indien de verzekerde nog in leven is, bijvoorbeeld op de dag van zijn of haar 70e verjaardag (dit wordt in strikte zin een levensverzekering genoemd);
 2. Bij overlijden van de verzekerde (nauwkeuriger overlijdensverzekering genoemd);
 3. Op een bepaalde datum of in geval van vroegtijdig overlijden (een combinatie van de twee wordt dus een kapitaalverzekering genoemd). 

Een levensverzekering kan niet alleen worden gebruikt om uw dierbaren te beschermen in geval van overlijden, maar ook om uw inkomen aan te vullen wanneer u bijvoorbeeld met pensioen gaat.

 

Hoe werkt een levensverzekering?

In België zijn er twee hoofdvormen van levensverzekeringen (die ook overlijdensverzekeringen omvatten): tak 21 en tak 23 levensverzekeringen.

Tak 21 verzekering is eigenlijk een spaarproduct dat de vorm aanneemt van een levensverzekering. Het is een "risicovrij" spaarproduct omdat u gegarandeerd de premies terugkrijgt die u hebt betaald (na aftrek van kosten en belastingen). Het rendement (met andere woorden, de rentevoet) is dus gegarandeerd gedurende de looptijd van het contract (dat ook een contract van onbepaalde duur kan zijn). In de praktijk betaalt u bij het afsluiten van een dergelijke verzekering gedurende de looptijd van het contract premies, bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks, op een tijdstip dat u schikt. U kunt ook een eenmalige premie betalen op het moment dat u de polis afsluit. Bij het einde van de polis (of in geval van overlijden) betaalt de verzekeraar de betaalde premies terug, met rente, verminderd met kosten en belastingen. U moet ook weten dat het betalen van premies facultatief is: u kunt op elk moment besluiten tijdelijk geen premies meer te betalen.

Tak 23 verzekering is een beleggingsproduct. Het is een riskantere optie, aangezien het rendement afhangt van de prestaties van de fondsen waarin uw premies worden belegd. Aldus is het mogelijk belangrijke winsten (belangrijker dan de besparingen van tak 21), maar ook verliezen te realiseren. In de praktijk belegt u naargelang uw wensen en financiële mogelijkheden: u kunt beginnen met een groot bedrag (bijvoorbeeld 5.000 euro) en vervolgens elke maand kleinere betalingen doen (bijvoorbeeld 25 euro). Ga bij de verzekeraar na of er een minimumpremie is. Ook hier kunt u, net als bij Tak 21, betalingen "overslaan" in maanden dat u niet kunt betalen.  Op de vervaldag van de polis (of in geval van overlijden) betaalt de verzekeraar u (of de door u aangewezen begunstigden) de waarde van de verzekering op dat moment, die, zoals u zult hebben begrepen, voortdurend varieert.

Ten slotte kunt u met een kapitaalverzekering kapitaal opbouwen via een spaarplan met een welomschreven doel, zoals het betalen van de opleiding van uw kinderen. Het spaargeld wordt dan aan u uitbetaald op het tijdstip dat in het contract is vastgelegd of in geval van overlijden.

 

Samengevat

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillen tussen tak 21 en tak 23 levensverzekeringen.

Tak 21

 • Gegarandeerd rendement
 • Beperkt rendement
 • Een roerende voorheffing (30%) is verschuldigd tot het negende jaar (indien u besluit uw contract te beëindigen tijdens de eerste acht jaar, zal uw winst ernstig worden verminderd) 
 • Fiscaal aftrekbaar
 • Bescherming in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij

Tak 23

 • Geen gegarandeerde terugkeer
 • Mogelijkheid om een aanzienlijke winst te maken
 • Er is geen roerende voorheffing (30%) verschuldigd (u kunt uw contract op elk moment onderbreken)
 • Niet fiscaal aftrekbaar
 • Geen bescherming in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij

Zoals u ziet kunt u, als u een veilige belegging wenst en uw risicobereidheid beperkt is, het beste kiezen voor tak 21. Als het vooruitzicht van een hoger rendement u daarentegen aanspreekt en uw risicobereidheid groter is, kies dan voor tak 23.

 

Waarom, wanneer en hoe een levensverzekering aanschaffen?

Een levensverzekering is dus een investering die op elk moment interessant kan zijn, ook voor jongeren die spaargeld willen opbouwen. Daarnaast kan een levensverzekering ook nuttig zijn voor nalatenschapsplanning.

In de eerste plaats kan een levensverzekering in geval van overlijden en bevriezing van bankrekeningen een weldoende verlichting bieden. Tegen de tijd dat alle controles zijn uitgevoerd om de bankrekeningen te deblokkeren, kunnen de via de levensverzekering beschikbare middelen reeds aan de begunstigde ervan worden vrijgegeven.

Bovendien is een levensverzekering op zich een alternatief voor een testament. Met dit product kunt u immers gemakkelijk een of meer begunstigden aanwijzen, die u op elk moment kunt wijzigen. Deze begunstigde kan iedere persoon van uw keuze zijn, waardoor u het beginsel van wettelijke overdracht kunt omzeilen.

Ten slotte kunt u met een levensverzekering een deel van uw nalatenschap nalaten door "een generatie over te slaan", waardoor de erfbelastingen op uw vermogen worden verlaagd. Door bijvoorbeeld uw kleinkinderen als begunstigden van uw levensverzekering te benoemen, geeft u hen een steuntje in de rug bij hun leven en vermijdt u dat dit bedrag tweemaal wordt belast (door het eerst aan uw kinderen na te laten, die het vervolgens aan hun eigen kinderen nalaten).

 

Zoals u ziet, heeft het afsluiten van een levensverzekering zeker zijn voordelen, en op elke leeftijd. Ga daarvoor gewoon naar uw makelaar of een verzekeraar, die uw wensen met u kan bespreken, uw profiel kan vaststellen en u het beste advies kan geven. En als u besluit de sprong te wagen, vergeet dan niet uw dierbaren op de hoogte te brengen van het bestaan van een dergelijke verzekering, om ervoor te zorgen dat hun begunstigden het kapitaal ontvangen wanneer het moment daar is. Het beste is om uw verzekeringspolissen in uw Morning Blue Passport te vermelden, zodat, mocht u overlijden, uw familie op de hoogte zal zijn van de verschillende producten die u heeft.