Weigeren van een nalatenschap

Soms kan een overledene schulden achterlaten: het zijn dan de erfgenamen die ze erven, net zoals ze het geld op de bankrekeningen van de overledene erven.

Waarom kiezen voor het weigeren van een erfenis?

Bij de vereffening van de nalatenschap kunnen de overgedragen schulden zwaarder wegen dan de erfenis. Als u die schulden niet wenst te betalen, hebt u het recht om de erfenis te verbeuren.

Hiervoor moet u een afspraak maken met een notaris, aangezien u een notariële akte moet indienen die " onthechting " wordt genoemd.

Het verkrijgen van zo'n akte is gratis als het erfelijk vermogen niet meer dan €5000 bedraagt.

Praktisch geval

De man is op 68-jarige leeftijd overleden. Hij bezat €4500 op zijn bankrekeningen en een auto, die naar schatting €3500 waard was. Guy had ook een consumentenkrediet afgesloten, waarvan het resterende saldo op het moment van Guy's overlijden €26.000 bedroeg.

Het nettovermogen bedraagt dus (€ 4500 + € 3500) - (€ 26 000) = - € 18 000.

Als Jean, de enige zoon van Guy, de erfopvolging wil aanvaarden, moet hij ook de onbetaalde lening van zijn vader terugbetalen.

Morning Blue ondersteunt u tijdens het hele proces