Wat staat er in de verklaring van erfrecht?

We kunnen zeggen dat de aangifte van de erfenis een soort foto is van de nalatenschap van de overledene, die zowel zijn vermogen (zowel roerend als onroerend) als zijn schulden omvat. Dankzij deze verklaring zal de fiscus dus een precies beeld hebben van het vermogen dat onderworpen is aan de successierechten en zal hij vervolgens de bedragen van de successierechten kunnen berekenen op basis van de nalatenschap. Deze nalatenschap is gewoon het verschil tussen het vermogen van de overledene, d.w.z. alles wat hij bezat, en zijn verplichtingen, d.w.z. zijn schulden. 

Hoe kunt u eenvoudigweg uw erfenisverklaring opstellen?

Als erfgenaam heeft u het recht om uw verklaring van erfrecht zelf op te stellen, zonder tussenkomst van een notaris. Deze oefening is echter niet altijd gemakkelijk: ze vereist kennis van het burgerlijk en fiscaal recht, vereist talrijke contacten met verschillende entiteiten en administraties en is vooral tijdrovend (en er zijn boetes voorzien in geval van vertraging)! Na een overlijden moeten familieleden echter al vele andere formaliteiten vervullen en vooral tijd voor zichzelf nemen om over dit vertrek heen te komen. Daarom begeleidt Morning Blue u bij het opstellen van uw successie-aangifte en begeleidt u bij alle stappen (identificatie van de aangevers, aangifte van de goederen en taxatie, indiening bij het bevoegde kantoor, ...). Aarzel niet om via ons platform hulp te vragen om in contact te komen met een Morning Blue adviseur.

Advies verkrijgen over uw nalatenschap

Gelieve de ReCaptcha te valideren