Wist u dat?

In België zijn er drie soorten testamenten, die elk hun eigen bijzonderheden hebben: het authentieke testament, het internationale testament en het holografische testament. De eerste is in feite een notariële akte: de erflater dicteert zijn wensen aan de notaris in het bijzijn van getuigen. Deze procedure garandeert de geldigheid van het testament, maar ontbeert flexibiliteit, aangezien getuigen en een notaris moeten worden samengebracht, en heeft een kostprijs. De internationale wil vereist ook de tussenkomst van een notaris en getuigen. Het is ingewikkeld om op te stellen en daarom relatief duur, maar het maakt het mogelijk om de wil gemakkelijk uit te voeren in alle buitenlandse landen die het verdrag in dit opzicht hebben geratificeerd. Het holografisch testament kan alleen door de erflater worden geschreven en is dus gratis, maar het moet absoluut voldoen aan bepaalde regels om geldig te zijn.

Hoe schrijf ik zelf mijn testament?

Als u zelf uw testament wilt opstellen en dus kiest voor een holografisch testament, hoeft u alleen maar aan de volgende formele eisen te voldoen:

  • Het testament moet volledig in eigen hand worden geschreven (niet getypt);
  • Het moet gedateerd zijn (dag, maand en jaar);
  • Het moet worden ondertekend door de erflater (en kan dus slechts door één persoon worden opgesteld). 

Daarnaast moet u er ook voor zorgen dat u aan bepaalde inhoudelijke eisen voldoet. Uw wil moet duidelijk zijn, zodat er geen verdere discussie ontstaat. Wat laat je na en aan wie? Geheel of gedeeltelijk? Moeten er niet-erfgoedbepalingen worden opgenomen (aanstelling van een voogd, donatie van het lichaam aan de wetenschap, etc.)? Om ervoor te zorgen dat u niets vergeet, aarzel dan niet om een beroep te doen op het advies van het Morning Blue-team. Natuurlijk kunnen we geen testament voor u opstellen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat het aan alle voorwaarden voldoet om geldig te zijn. 

Hulp krijgen bij het opstellen van uw testament

Gelieve de ReCaptcha te valideren