Hoe verkrijg ik een attest van erfopvolging in België?

Een attest van erfopvolging is een document dat de identiteit vaststelt van de erfgenamen van een overleden persoon. 

Om het te verkrijgen, moet het formulier worden ingevuld bij de kantoor van Rechtszekerheid dat het dossier van de overledene beheert. U zult worden verzocht de volgende documenten over te leggen: 

  • een origineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur
  • (een kopie van) het (of de) trouwboekje(s) van de overledene (in het bijzonder de bladzijden met de identiteit van de echtgenoten en de afstammelingen en de vermelding van een huwelijkscontract)
  • als de overledene geen afstammelingen heeft, ook een kopie van het (of de) trouwboekje(s) van de ouders van de overledene en van zijn (half)broers en (half)zussen

Gelieve in uw verzoek de volledige identiteit van alle erfgenamen te vermelden.

Wat moet ik doen nadat de documenten naar het kantoor van Rechtszekerheid zijn gestuurd?

Na onderzoek van uw aanvraag en uw documenten zal het kantoor van Rechtszekerheid u een attest van erfopvolging afgeven, die eventueel verwijzing kan bevatten naar betaalde of onbetaalde schulden. 

In België duurt het ongeveer 4 weken om het document te verkrijgen. Eenmaal ontvangen, bezorg u dit aan de bank van de overledene om de bankrekeningen te deblokkeren. 

Ook al is het gratis, is de procedure voor het verkrijgen van de verklaring van erfrecht in België soms ingewikkeld om in 4 weken uit te voeren, vooral op dit moment: vanwege de COVID-19, die de hereniging van de verschillende erfgenamen en het reizen bemoeilijkt.

Daarom helpen onze adviseurs u graag met de vele stappen die na het overlijden moeten worden genomen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over de hulp die wij u kunnen bieden.

 

 

Attest van erfopvolging aanvragen

Gelieve de ReCaptcha te valideren