Attest van erfopvolging

Eenmaal op de hoogte van een overlijden, blokkeren de banken automatisch alle bankrekeningen van de overledene. Deze maatregel is in de eerste plaats bedoeld om de erfgenamen te beschermen, totdat ze allemaal met zekerheid zijn geïdentificeerd. Om de rekeningen te deblokkeren (en eventuele kluizen, die ook zullen worden geblokkeerd), moeten de erfgenamen een attest van erfopvolging of een verklaring van erfrecht voorleggen. 

Acte of attest van erfopvolging?

Hoewel de twee termen erg dicht bij elkaar lijken te liggen, zijn er nog steeds verschillen tussen deze twee documenten (hoewel ze hetzelfde doel dienen). Enerzijds wordt de akte van erfopvolging verstrekt door een notaris en is er dus een vergoeding voor verschuldigd (ongeveer € 400). De attest van erfopvolging is daarentegen binnen ongeveer vier weken verkrijgbaar bij de kantoor Rechtszekerheid en is gratis. Merk echter op dat een attest van erfopvolging alleen kan worden afgegeven in het geval van een "geen bijzonderheden"-dossier. 

Wat doen we in de tussentijd? 

Geen paniek: zelfs als alle rekeningen geblokkeerd zijn, kan de overlevende partner (echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner) de helft van de bedragen op de rekeningen ontvangen als voorschot, tot een maximum van €5.000. Dit bedrag wordt toegekend om dringende kosten te dekken en vereist geen overlegging van een akte of verklaring van erfrecht. Zodra deze storing is verholpen, kun je denken aan het verkrijgen van het certificaat... of laat het over aan de Morning Blue team. Inderdaad, Morning Blue biedt u de mogelijkheid om gratis de stappen te ondernemen met de bevoegde diensten om een certificaat van erfelijkheid te verkrijgen. Hiervoor hoeft u alleen maar een aanvraag in te dienen op ons online platform en wij zorgen voor de rest. 

 

Attest van erfopvolging aanvragen

Gelieve de ReCaptcha te valideren